STRONA GŁÓWNA
 Usługi
 Regulamin
 Cele i zadania
 Lokalizacja
 Historia GCI
 Galeria
 ABC Pracy
 Praca w Internecie
 Działalność Gospodarcza
 Wykaz Uczelni i Szkół Wyższych
 Fundusze strukturalne
 Wojewódzki Urząd Pracy
 Archiwum
 Ważne adresy
 Kontakt
 • ABC Pracy

  Jak napisać CURRICULUM VITAE?

  Dane Personalne

  Imię i nazwisko:

  Data i miejsce urodzenia:

  Adres:

  Telefon:

  Obywatelstwo:

  Stan cywilny:

  Wykształcenie (data rozpoczęcia i zakończenia szkoły)

  tu wymieniamy dokładną nazwę szkoły, kierunek, specjalność, zawód wyuczony (w odwrottnym porządku chronologicznym - najpierw ostatnia szkoła)

  Doświadczenie zawodowe (określenie czasu zatrudnienia)

  tu piszemy nazwę instytucji, miejscowość, tytuł służbowy lub  nazwę zajmowanego stanowiska (wypisać najwyżej trzy stanowiska w odwrotnym porządku chronologicznym)

  Kursy i szkolenia (data rozpoczęcia i zakończenia kursu

  podać nazwę kursu lub dodatkowej specjalności

  Umiejętności zawodowe

  podać wyuczone (w pracy lub w szkole) umiejętności związane       z danym stanowiskiem i inne umiejętności, które Twoim zdaniem mogą być istotne w pracy, o którą się starasz

  Znajomość języków obcych

  podać stopień znajomości anego języka, jeśli nie znasz żadnego to pomijasz ten punkt

  Informacje dodatkowe (np. prawo jazdy, obsługa komputera)

  podać kategorie prawa jazdy, dokładnie opisać zakres znajomościkomputera (wymienić programy)

  Zainteresowania

  wypisać swoje zainteresowania, które dobrze wpływają na Twój wizerunek

  Referencje

  można podać telefony do konkretnych osób, któremogą zaświadczyć o Twoich kwalifikacjach lub zaznaczyć, że będą dostarczone na życzenie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)

  Przykładowy List motywacyjny

  Jan Kowalski                                        Raciążek, 01.01.2005r.  ul. Błotna 9                                                                         87-721 Raciążek                                                                  tel. (0 54) 283 00 00  

                                                     Pan

                                                     Aleksander Nowicki

                                                     Dyrektor administracyjny

                                                     "Abstrakcja" SC

                                                     ul. Browarna 15

                                                     20-445 Poznań

         W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Państwa firmie na stanowisku dyrektora do spraw eksportu.                                                                

         Jestem absolwentem informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem mojej pracy dyplomowej było zastosowanie produktów branży elektronicznej w zarządzaniu przedsiebiorstwem - analiza porównawcza firm zarządzanych w oparciu o systemy komputerowe.

         W czasie studiów odbyłem praktyki zawodowe w Chinach, Singapurze i Korei Południowej. Pobyt w tych krajach uświadomił mi istnienie nisz rynkowych na wybrane produkty elektroniczne, zaowocował wieloma pomysłami, które być może mógłbym realizować w firmie "Abstrakcja".

        Od kilku lat zwiedzam targi elektroniki we Frankfurcie nad Menem, co pozwala mi na bieżąco obserwować postęp techniczny w tej dziedzinie. CZytam również fachowe pisma w języku angielskim. Artykuły mojego autorstwa były publikowane w polskich czasopismach fachowych "Chip", "Enter".

        Chciałbym podjąć pracę w Państwa firmie, ponieważ cieszy się ona duzym autorytetem wśród studentów i pracowników Uniwesytetu Warszawskiego. Myślę, że mógłbym w niej realizować swoje ambicje zawodowe.

        Jeśli będą Państwo zainteresowani moją ofertą, uprzejmie proszę o kontakt w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

    Z poważaniem  

  Podpis  

  Załączniki:

  • CV
  • zdjęcie
  • ksero dyplomu
  • publikacje